Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.04.2019

Kolokvijum IPrvi kolokvijum iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu održaće se 10.04.2019.g. (srijeda)  prema sljedećem rasporedu:

Studenti sa brojem indeksa od 01/16 - 99/16 u terminu od 9.30 h -10.30 h

Ostali studenti u terminu od 10.35h