Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 23.05.2019

Rezultati PK2Rezultati drugog popravnog kolokvijuma:

36/T-16 Rolović Nikola                 18

20/T-2015 Karadžić Tamara         11

8/T-2016 Tripović Martina            15

42/T-2014 Vuković Senka              1

4/T-2016 Bojičić Jovana               18

2/T-16/17 Janković Lazar             11

31/T-2016 Lekić Teodora              20

89/T-2016 Damjanović Milica         20

94/T-2016 Lipovina Anita               20

66/T-2016 Krpina Antonina            14

99/T-2016 Malović Jelena               15

3/T-2016/17 Skenderoski Semina   12

97/T-2014 Đurović Simona              0

86/T-2014 Marinković Marija           6

80/T-2005 Popović Sanja                10

145/T-2014/15 Gvozden Maja           1

128/T-2014 Samardžić Tamar            6

59/T-2013 Vujović Ivana                    0

102/T-2005 Šarčević Milica                11

29/T-2016 Ćeranić Đina                     20

60/T-2016 Janković Romana              20

14/T-2016 Knežević Ana                    20

19/T-2016/17 Radulović Andrea          20

20/T-2016 Ralević Marija                    20

82/T-2014 Janković Gracija                  6

83/T-2016 Božović Jelena                    20

 

Broj posjeta : 206