Pomorski fakultet Kotor

Nastava iz Brodskih pomoćnih mašina na Pomorskim naukama
Nastava iz Brodskih pomoćnih mašina na Pomorskim naukama održaće se u ponedjeljak, 9. oktobra 2017. godine sa početkom u 16:00 sati.