Elektrotehnički fakultet, 14.12.2017

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Lab-View Tehnološki procesiDrugi kolokvijum će se održati u srijedu 20. decembra 2017. godine,  prema sledećem rasporedu:

I GRUPA - studenti sa rednim brojem indeksa 1/17 do 36/17

                    Praktični dio 17-19 sati računarska učionica L1

                    Teorijski dio  19 sati amfiteatar 106

II GRUPA - studenti sa rednim brojem indeksa većim od 36/17 i studenti ponovci

                    Teorijski dio  18 sati amfiteatar 106

                     Praktični dio 19-21 sat računarska učionica L1