Pomorski fakultet Kotor, 24.04.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Goriva, maziva i vode na Pomorskim naukamaRezultati kolokvijuma I iz Goriva, maziva i vode na Pomorskim naukama dati su u prilogu.

Maksimum osvojenih poena na kolokvijumu I je 20 poena.