Biotehnički fakultet, 12.05.2018

Termin Zavrsnog i popravnog zavrsnog ispitaTERMIN ZAVRŠNOG I POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA.

 

- ČETVRTAK 31.05.2018. GODINE SA POČETKOM U 11 ČASOVA, SALA A4

- ČETVRTAK 07.06.2018. GOIDNE SA POČETKOM U 11 ČASOVA, SALA A4

- ČETVRTAK 28.06.2018. GODINE SA POČETKOM U 11 ČASOVA, SALA A4

 

NAPOMENA: KANDIDAT BIRA DVA OD PONUĐENIH TERMINA ZA ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT