Biotehnički fakultet, 20.11.2020

Retultati prvog kolokvijuma  • Tomović Jovana   13 (  max br.bod 15)
  • Adrović  Nevad     13
Broj posjeta : 44