Fakultet dramskih umjetnosti

Online nastava - Uputstvo za predmet Komunikologija II
UPUTSTVO ZA PREDMET

Komunikologija II

 

Nastava iz predmeta Komunikologija II biće organizovana kroz samostalni istraživački rad studenata/studentkinja i redovnu komunikaciju sa nastavnikom. Cilj ovako organizovane nastave je da se studenti i studentkinje osposobe za naučno-istraživački rad u skladu sa specifičnostima društveno-humanističkih nauka i poljem teorije medija. Istraživački rad podrazumjeva pisanje preglednog rada koji proizlazi iz studije Komunikacija (Stjuart Tabs, Clio, 2013). Studenti/studentkinje pišu teorijski rad u skladu sa metodologijom definisanom u dokumentu Intellect Style Guide – 3rd Edition (2019).

 

Studentki/studentkinje su obavezni da, nakon pročitane studije, predlože i dopunsku/dodatnu literaturu koja će sadržati minimum pet referenci (knjige, zbornici, radovi iz relevantnih naučnih časopisa), iz oblasti koja je specifična za konkretnu temu. Nakon definisanja teme i spiska literature, studenti/studentkinje će, u redovnoj komunikaciji sa nastavnikom, individualno raditi na pripremi ispitnog rada.

 

16-22. mart / definisanje teme i istraživačkog zadatka/problema;

23-29. mart / definisanje metodologije i predlog šireg spiska literature.

 

Dopuna

 

S obzirom na to knjiga Komunikacija nije dostupna online, studenti/studentkinje mogu izabrati jednu od metoda/tehnika istraživanja, ovladati teorijskim aspektima metodologije i primijeniti metodu/tehniku na konkretan komunikološki problem:

  1. anketa i anketno istraživanje;
  2. studija slučaja;
  3. intervju;
  4. mjerenje stavova (jedan odabrani tip);
  5. analiza sadržaja;
  6. posmatranje

 

Sa svakim studentkom/studenkinjom pojedinačno će biti razrađen nacrt istraživanja i sproveden u skladu sa mogućnostima.

Radne obaveze, po sedmicama, biće usklađene sa svakim studentom pojedinačno, a u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela i Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 132