Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 30.11.2018

Termin kolokvijumaKolokvijum će se održati u utorak 04.12.2018. godine sa početkkom u 11 časova u računarskoj sali.