Građevinski fakultet, 17.08.2018

Detalji polaganja ispita u septembarskom rokuStudenti u sptembarskom roku mogu polagati oba kolokvijuma i završni ispit, bez ikakvih posebnih uslova, osim ostvarenog prisustva vježbama najmanje 70%, kako je bilo navedeno u informaciji i planu rada.

Izlaskom na kolokvijum, poništavaju se bodovi koje su studenti stekli ranijim polaganjem odgovarajućeg kolokvijuma. Takođe, izlaskom na završni ispit (test i/ili usmeni dio) poništavaju se bodovi koje su studenti stekli u ranijem polaganju završnog ispita (testa i usmenog dijela).

S obzirom da je u rasporedu predviđen samo jedan termin za polaganje, u dogovoru sa prodekanom za nastavu određen je sljedeći detaljan raspored polaganja kolokvijuma, testa i usmenog dijela završnog ispita:

 • 27. avgusta u sali 006
  • od 8- 9 sati se polaze test (u trajanju od 45 minuta), kao dio završnog ispita
  • od 9-12 sati se polazu kolokvijumi (prvi i/ili drugi)
  • od 10:30 do 15 sati se polaze usmeni dio zavrsnog ispita (u nekoj od slobodnih sala)- ukoliko studenti polazu oba kolokvijuma, dogovorice se odgovarajuca satnica i za njih
 • 03. septembra u sali 006
  • od 8-9 sati se polaze test (u trajanju od 45 minuta), kao dio završnog ispita
  • od 10:30 do 15 sati se polaze usmeni dio zavrsnog ispita.

Studenti mogu pristupiti polaganju samo uz indeks.

Za polaganje kolokvijuma nije dozvoljena literatura osim izvoda iz literature za prvi kolokvijum koji će biti dat studentima uz ispitni zadatak, a koji je ranije bio objavljen na sajtu fakulteta.

Za polaganje završnog ispita nije dozvoljena literatura.