Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 21.01.2020

REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITARezultati 1. završnog ispita iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu:


Ime, prezime i broj indeksa studenta:               Broj poena:


1.  VEČERINA  NIKOLA 32-15                            20 poena

2.  JOVANOVIĆ   STEFAN  47-16                        35 poena

3.  MAKSIMOVIĆ  ANJA      74-14                        30 poena

4.  MILIĆEVIĆ  NEĐELJKO    11H-16                    15 poena

5.  RONDOVIĆ  JOVAN    5H-16                           50 poena  

 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 138