Građevinski fakultet

Termin predavanja 20.02.19.
Predavanja iz predmeta Građenje i održavanje puteva u srijedu, 20.02.19.god. će se održati sa početkom od 17.15h.