Fakultet političkih nauka, 22.10.2020

Politička kultura - predavanja 

Predavanja iz Političke kulture će se održati 23. i 24. oktobra u terminima naznačenim u tabeli za raspored.

Broj posjeta : 50