Biotehnički fakultet, 20.01.2020

Rezultati prvog januarskog roka i najava prijave za polaganje ispita u drugom rokuSumarna Evidencija poena poslije 1. januarskog roka se nalazi u pridruženom fajlu. 

Sve moguće nepravilnosti prijaviti predmetnom nastavniku putem mejla.

Prijavu za polaganje ispita u drugom terminu obaviti zaključno sa narednim ponedeljkom (27.01.2020.g) u podne. Spisak za prijavu je već istaknut na vratima kabineta 110. U prijavi navesti koje provjere znanja se polažu.

Studenti koji su u prvom terminu polagali praktični dio ispita a nisu zadovoljni brojem dobijenih poena, polaganje mogu ponoviti u drugom roku. To isto važi i za odgovaranje herbarske zbirke. 

Dokumenti

Broj posjeta : 308