Fakultet političkih nauka, 16.11.2017

Vježbe 22. 11.Za sljedeće vježbe iz Diplomatskog pregovaranja potrebno je pripremiti poglavlje XI iz knjige Međunarodno pregovaranje, "Pregovarački proces" (str. 146-176).

Studenti koji bi željeli da istraže dalje ovu temu mogu analizirati crnogorsku pregovaračku strukturu u pregovorima sa EU. Više detalja na linkovima:

Sajt ME4EU EU4ME, Pregovaračka struktura: http://www.eu.me/mn/pregovori-o-pristupanju/pregovaracke-strukture;

Sajt Ministarstva evropskih poslova, Pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji: http://www.mep.gov.me/biblioteka/pp.