Mašinski fakultet

Osnovne informacije
    

      

CENTAR ZA TRANSPORTNE MAŠINE I METALNE KONSTRUKCIJE (CETIM)

 

                 Centar za transportne mašine i metalne kostrukcije (CETIM) je podorganizaciona jedinica Mašinskog fakulteta  u kojoj se realizuju naučno-     

istraživačke, stručne i pedagoške aktivnosti iz oblasti transportnih mašina i metalnih kostrukcija tj.

 

 1. Projektovanje, analitički i numerički proračun transportnih mašina i metalnih konstrukcija
 2. Izrada prototipova transportnih mašina i metalnih konstrukcija
 3. Izrada elaborata istraživanja uzroka lomova i deformacija transportnih mašina i metalnih konstrukcija
 4. Stvaranje i zaštita patenata iz oblasti transportnih mašina i metalnih konstrukcija
 5. Izrada ekspertiza i davanje stručnih mišljenja iz oblasti transportnih mašina i metalnih konstrukcija
 6. Izrada naučno-stručnih radova iz oblasti transportnih mašina i metalnih konstrukcija
 7. Mjerenje naponskih stanja i deformacija metodom ekstenzometrije  i ultrazvukom
 8. Ispitivanje užadi na žičarama i drugim transportnim mašinama pomoću elektromagnetnog defektoskopa
 9. Obuka rukovaoca transportnih i mobilnih radnih mašina
 10. Atestiranje i homologacija transportnih i mobilnih radnih mašina
 11. Izrada doktorskih,magistarskih i diplomskih radova iz oblasti transportnih mašina i metalnih konstrukcija
 12. Organizacija simpozijuma, seminara, stručnih skupova, okruglih stolova i drugih sličnih aktivnosti iz oblasti transportnih mašina i metalnih konstrukcija

Centar za transportne mašine i metalne kostrukcije (CETIM) je prepoznatljiv u privredi Crne Gore naročito po velikom broju uspječno riješenih stručnih problema koji su se pojavljivali prilikom lomova ili deformacija transportnih mašina i metalnih konstrukcija.  

 

        Image