Mašinski fakultet

Osnovne informacije
U rad Centra za energetiku su uključeni nastavnici i saradnici koji izvode nastavu na smjeru energetika. Aktivnosti centra se fokusiraju na realizaciju teorijske i praktične nastave, na naučno-istraživački rad i na poslove sa tržištem.

Članovi centra nastoje da iz godine u godinu obogate sadržaj praktične nastave koja se realizuje u moderno opremljenoj laboratoriji. Laboratorija je opremljena savremenim instrumentima za mjerenja u energetici, termotehnici i procesnoj tehnici. Studenti imaju mogućnost da se u laboratoriji upoznaju sa mjerenjem i akvizicojom podataka, kao i da kroz rad na različitim instalacijama bolje razumiju teorijske osnove.

U laboratoriji centra je razvijeno nekoliko instalacija za potrebe naučnoistraživačkog rada. Mašinski fakultet u Podgorici je prepoznat u svijetu po rezultatima ostvarenim u oblasti termalne anemometrije. U laboratoriji Centra za energetiku je po prvi put napravljena sonda i razvijena odgovarajuća metodologija za simultano mjerenje sve tri komponente vrtložnosti, jedne od najsloženijih karakteristika turbulentnih strujih polja. Za potrebe ovih istraživanja u laboratoriji je konstruisan vazdušni tunel kao i instalacija za testiranje sondi u superkritičnim uslovima (visoki pritisci i temperature). Od ostalih instalacija u laboratoriji ističu se instalacija za istraživanje prelaznih procesa u hidrosistemima i model ventilacije saobraćajnog tunela.

Centar za energetiku posjeduje savremenu opremu koja mu omogućava učešće u poslovima sa tržištem. Od aktivnosti centra koje su realizovane u poslednje vrijeme ističu se program obuke lica za vršenje energetskih pregleda i sertifikovanje zgrada, kao i izrada elaborata za rješavanje problema zagađenosti u Pljevljima.