Mašinski fakultet

Osnovne informacije
Centar za motore i mobilne mašine je formiran početkom devedesetih godina, da bi nakon skoro petnaest godina postojanja prerastao u Centar za motore i vozila. U okviru Centra je do danas realizovan veći broj naučno-istraživačkih projekata i uspostavljena široka saradnja sa korisnicima rezultata osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja kao i sa korisnicima stručnih usluga i to najviše u oblasti motornih vozila, a zatim i u drugim oblastima tehničkih nauka.

 

Paralelno sa intenziviranjem naučno-istraživačkog i stručnog rada Centar je opreman odgovarajućom opremom, mjernim aparaturama i instrumentima. Za smještaj cjelokupne opreme, za izvođenje svih laboratorijskih ispitivanja, mjerenja i kontrolisanja, kao i za rad saradnika, Centar raspolaže ukupnom radnom površinom od 1920 m2.

 

Centar, u skladu sa Pravilnikom o naučnoistraživačkoj i stručnoj djelatnosti Mašinskog fakulteta, pored svoje opreme, prema potrebama, može koristiti i opremu i uređaje koji su locirani u drugim centrima i laboratorijama, uz dogovor sa njihovim rukovodstvom i saglasnost Prodekana za NIR.

 

Članovi Centra za motore i vozila su 2005. godine formirali Laboratoriju za pregled mjerila u drumskom saobraćaju koja je akreditovana od strane Akreditacionog tijela Crne Gore u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025 i predstavlja prvu akreditovanu laboratoriju na Univerzitetu Crne Gore.

 

Članovi Centra za motore i vozila su 2014. godine u sklopu Centra formirali i Kontrolno tijelo za motore i vozila kroz koje se realizuju sledeće aktivnosti:

  • Kontrolisanje ispravnosti ugradnje uređaja i opreme za pogon vozila na tečni i naftni gas i prirodni gas, a za koje se izdaje potvrda i certifikat
  • Kontrolisanje ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju na osnovu Zakona o prevozu opasnih materija i Evropskog sporazuma o medjunarodnom transportu opasnih materija, a za koja se izdaje Certifikat
  • Kontrolisanje homologacijske saobraznosti vozila prilikom uvoza istih, kojom se dokazuje njihova usaglašenost sa evropskim pravilnicima i direktivima koji su na snazi u Crnoj Gori, a za koja se izdaju odgovarajuća izlazna dokumenta.

 

 

Kontrolno tijelo za motore i vozila je 12.05.2015 godine akreditovano od strane Akreditacionog tijela Crne Gore u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17020:2013

 

Kontakt:

Tel 078 107-335, 020 245-003,

Faks 020 243-204,

E-mail  cemv@ac.me

Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Crna Gora

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.