Mašinski fakultet

Osnovne informacije
Osnovne informacije

Centar za saobraćajno-mašinska vještačenja je osnovan 2009. godine, je za 8 godinu svoga postojanja izvršio preko 200 ekspertskih vještačenja saobraćajnih nezgoda i sa aspekta  saobraćaja  i, po  potrebi, sa aspekta  mašinstva.

Ovaj  Centar  se   intenzivno bavi u naučno-stručnom pogledu bezbjednošću saobraćaja, te su članovi i saradnici Centra publikovali značajan broj naučno-stručnih radova na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

 

Kontakt:

Tel 078 107-335, 020 245-003,

Faks 020 243-204,

E-mail  csmv@ac.me

Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Crna Gora

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.