Mašinski fakultet

Osnovne informacije
Osnovne informacije

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju, osnovan je početkom 2010. godine. Osnovni cilj Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju je realizacija obuke i profesionalnog osposobljavanja zaposlenih u oblasti drumskog saobraćaja, prvenstveno međunarodnog, i njegova međunarodna reakreditacija kod International Road Transport Union (IRU), sa sjedištem u Ženevi. Dobijanje međunarodne akreditacije omogućiće Centru da bude u mreži Akreditovanog trening centra IRU Akademije u okviru Evropske unije.  Djelatnost  Centra  se  ogleda  u  kvalitetnoj i profesionalnoj edukaciji i treningu više ciljnih grupa, prvenstveno vozača, njihovih menadžera i kontrolnih lica (policije).

 

Centar trenutno vrši obuku kontrolora na linijama tehničkih pregleda.

 

Kontakt:

Tel 078 107-335, 020 245-003,

Faks 020 243-204,

E-mail  ceds@ac.me

Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Crna Gora

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.