Filozofski fakultet

INSTITUT ZA GEOGRAFIJU
INSTITUT ZA GEOGRAFIJU

Institut za geografiju Filozofskog fakulteta Niksic, osnovan je kao interna naučna i stručna jedinica 17. maja 1993. godine.

Direktor Instituta za geografiju: Doc. dr Gojko Nikolić
Sekretar Instituta za geografiju: Mr Duško Vujačić

Adresa: Danila Bojovića 3, 81400 Nikšić, Crna Gora
Kontakt: +382 (0) 69 / 244 028  /  + 382 40 243 921
Fax: +382 40 247 109

E mail: gojkorn@ ac.me 

Dostup na:  http://www.ucg.ac.me

Previlnikom o naučno-istraživačkoj djelatnosti naučnih jedinica na Filozofskom fakultetu, usvojenim u februaru 2015. institucionalno je organizovan i Instituta za geografiju. Institut za geografiju obavlja naučno-istraživački rad i terenska istraživanja u oblastima:

 • Fizičke geografije i geoekologije,
 • GIS-a i kartografije,
 • Društvene geografije 
 • Regionalne geografije

 Organizacija i rad Institutu za geografiju odvija se u okviru četiri odeljenja:

 1. Odjeljenje za GIS i kartografiju (Prof dr Goran Barović)
 2. Odjeljenje za Fizičku geografiju i geoekologiju (Docent Dr Gojko Nikolić)
 3. Odjeljenje za Društvenu geografiju (Docent dr Dragica Mijanović)
 4. Odjeljenje za Regionalnu geografiju (Prof. dr Miroslav Doderović)

Institut za geografiju ima svoj znak i logotip za poslovnu i vizuelnu komunikaciju.

U skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti iz 2010. god. (član 54 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti) akademska zvanja su ekvivalentna naučnim zvanjima. Akademsko osoblje Studijskog programa za geografiju aktivno učestvuje u naučno-istraživačkoj djelatnosti Instituta za geografiju.

Zvanje naučni savjetnik: 

 1. Akademik, professor emeritus, prof.dr Branko Radojičić
 2. Akademik, prof.dr Mihailo Burić
 3. Akademik, prof.dr Staniša Ivanović
 4. Prof. dr Goran Barović
 5. Prof. dr Miroslav Doderović
 6. Dr Vasilije Radulović

Zvanje naučni saradnik:

 1. Doc. dr Dragica Mijanović
 2. Doc. dr Gojko Nikolić
 3. Doc. dr Dragan Burić
 4. Doc. dr Velibor Spalević
 5. Doc. dr Milić Čurović
 6. Doc. dr Mirko Knežević

Zvanje viši istraživač:

 1. Mr Ljubomir Popović
 2. Mr Duško Vujačić