Pomorski fakultet Kotor

Osnovne informacije
Program ADRION je evropski transnacionalni program, koji je posvećen investiranju u inovativne sisteme, kulturno i prirodno nasljeđe, očuvanje životne sredine, održivi transport i mobilnost, kao i izgradnju neophodnih kapaciteta. Povezujući osam partnerskih zemalja, ADRION ima za cilj formiranje administrativnih okvira i pokretanje inovativnih sistema upravljanja za dobrobit više od 70 miliona stanovnika Jadranskog i Jonskog regiona.  

U okviru ADRION programa, 1. decembra 2020. godine otpočeo je sa realizacijom i projekat akronima EUREKA i punog naziva “Jadransko-jonski zajednički pristup za razvoj i harmonizaciju procedura i propisa u oblasti bezbjednosti plovidbe” (eng. Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonization of procedures and regulations in the field of navigation safety”). Realizacija programa planirana je do 31. maja 2023. godine, odnosno, u trajanju od 30 mjeseci. Vodeći partner na projektu, zadužen za radni paket upravljanja projektom je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Zagreba, dok je Pomorski fakultet Kotor, u okviru Univerziteta Crne Gore, zadužen za realizaciju radnog paketa pod nazivom Komunikacija. Ostali partneri na projektu su Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama iz Bara, Ministarstvo infrastrukture i transporta - Obalna straža Italije, Ministarstvo infrastrukture - Slovenačka pomorska administracija, Ministarstvo infrastrukture i energetike iz Albanije, Ministarstvo pomorstva i ostrvskih pitanja - Grčka obalna straža, Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet, kao i Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u svojsvu pridruženog partnera.

Osnovni cilj projekta je unapređenje pomorske sigurnosti u Jadransko-jonskom regionu, uvođenjem sistematske saradnje i koordinacije pomorskih administracija Regiona. Konkretni ciljevi projekta tiču se razvoja sistematske koordinacije, usaglašavanje pravnih osnova za saradnju, povećanje nivoa razmjene podataka, harmonizacije i standardizacije službi nadzora plovidbe (VTS), kao i razvoja zajedničkog obrazovnog sistema za VTS operatere.

            Projektni rezultati predviđaju osnivanje trajne regionalne mreže za pomorsku sigurnost (eng. Maritime Safety Permanent Transnational Network), koja će raditi na konstantnom unapređivanju svih oblasti regionalne pomorske sigurnosti, koordinaciji i saradnji kroz aktivnosti u okviru tematskih radnih grupa. Glavni očekivani doprinos projekta odnosi se na (a) unapređenje sistema ADRIREP koji će, kroz predlog nove rezolucije Međunarodne pomorske organizacije, analizirati različite mogućnosti, razvijati nove procedure i regulative, (b) harmonizaciju i standardizaciju VTS službi u JJ regionu, (c) analize, razvoj i pilotiranje harmonizovanih obuka za VTS operatere, uključujući standarde osposobljenosti, i (d) uvođenje sistema Službe upravljanja pomorskim saobraćajem (eng. Sea Traffic Management Service), koji predstavlja novinu u JJ regionu i koji definitivno doprinosi optimizaciji logističkih procesa u pomorskom transportu i lukama.

Ukupan budžet projekta iznosi 3.165.750,00 eura, od čega je budžet Pomorskog fakulteta Kotor (UCG) 80.670,00, sa 15% učešća same institucije.

Zvanična web stranica projekta: https://eureka.adrioninterreg.eu/

This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Maritime Studies Kotor (University of Montenegro) and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.

Broj posjeta : 130