Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - redovan termin predavanja

10.10.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - termin

05.10.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Septembarski rok (prvi rok) - Dopunjeni rezultati

29.08.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - rezultati popravnog završnog ispita

08.02.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - termin popravnog ispita

04.02.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - rezultati završnog ispita

20.01.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - Termin završnog ispita

18.01.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - termin redovnog i popravnog završnog ispita

11.01.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - materijal sa predavanja i vježbi

13.11.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - termin predavanja

12.11.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - termin vježbi

05.11.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

Uvod u empirijska istraživanja - predavanje

06.10.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - termin ispita

12.09.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA

UVOD U EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA - TERMIN ISPITA

14.08.2017