Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Rezultati popravnog ispita (pisani dio)

04.02.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Bodovi i ocjene

04.02.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Termin popravnog ispita

31.01.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - termin popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - rezultati kolokvijuma

23.11.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - termin kolokvijuma

08.11.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - uvodno predavanje

24.09.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad sa pojedincem - rezultati

01.02.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - popravni ispit

27.01.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - bodovi i ocjene

18.01.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - termin završnog ispita

09.01.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad sa pojedincem - seminarski radovi

28.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - završne vježbe

27.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - završno predavanje

25.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - ispitna pitanja

24.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad sa pojedincem - rezultati popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - popravni kolokvijum

21.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad sa pojedincem - predavanje

20.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - rezultati kolokvijuma

06.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - kolokvijum

27.11.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad sa pojedincem - predavanje

25.10.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad sa pojedincem -vježbe

17.10.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - odgađanje vježbi

12.10.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad s pojedincem - novi termin za vježbe

08.10.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

Socijalni rad sa pojedincem - rezultati

11.09.2017