Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Nastava

26.03.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Pravila polaganja

13.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Seminarski radovi

13.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

rezultati ispita

17.09.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Rezultati ispita

04.09.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Rezulltati drugog popravnog završnog ispita

12.06.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Termini za polaganje drugog popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Termin za polaganje zavrsnog ispita

04.06.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

04.06.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Rezultati zavrsnog ispita

29.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Termini polaganja zavrsnog ispita

28.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

24.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

rezultati drugog kolokvijuma

22.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

rezutati drugog popravnog prvog kolokvijuma

14.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Rezultati testa (vjezbe)

24.04.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Termini polaganja ispita

24.04.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Promjena termina predavanja i termin testa

15.04.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

termini popravnog ispita

01.04.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Rezultati I kolokvijuma

27.03.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Nova objava - 26.03.2019 11:04

26.03.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Termin prvog kolokvijuma

19.03.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Dopunjen spisak tema za seminarske radove

20.02.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-OPŠTE POVRTARSTVO

Seminarski rad

19.02.2019