Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Vježba br. 6 - postavke

29.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Postavke za vježbu br.6

28.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 18.03.2020 11:33

18.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 11.02.2020 15:46

11.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Grupe

10.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati ispita odrzanog 02.09.2019 - II termin

05.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati ispita odrzanog 26.08.2019 - I termin

30.08.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 22.06.2019

26.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 17.06.2019 12:17

17.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 13.06.2019 09:08

13.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma održanog 08.06.2019.god.

12.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 16.05.2019 08:30

16.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Raspored grupa za časove vježbi. Evidencija studenata koji ponovo slušaju predmet a imaju predat elaborat

07.02.2019