Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

IV predavanje - zoom link-Voda u tlu 1-Kretanje vode kroz tlo

07.03.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

III predavanje - sendspace link na prezentaciji

01.03.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Predavanje 03 - Struktura tla. Zbijanje tla. - zoom link

28.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

II predavanje - sendspace link na prezentaciji

24.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 22.02.2021 07:16

22.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 22.02.2021 13:19

22.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Osnove mehanike tla i  stijena - II predavanje - Slobodan Zivaljevic's Zoom Meeting

21.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 18.02.2021 08:44

18.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 18.02.2021 08:56

18.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 15.02.2021 14:24

15.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Osnove mehanike tla i  stijena - I predavanje - Slobodan Zivaljevic's Zoom Meeting

14.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 12.02.2021 08:36

12.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 21.09.2020 19:03

21.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 16.09.2020 - I termin

17.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Rezultati kolokvijuma održanog 12.09.2020. godine

14.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Rezultati kolokvijuma održanog 07.09.2020. godine

08.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 11.07.2020

14.07.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Osnovi mehanike tla i stijena - Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 04.07.2020.

07.07.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 29.06.2020 08:14

29.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Rezultati kolokvijuma

23.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 15.06.2020 08:07

15.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 05.06.2020 12:38

05.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 04.06.2020 10:22

04.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 07.05.2020 21:06

07.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 02.05.2020 21:21

02.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 26.04.2020 14:01

26.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 26.04.2020 17:12

26.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 21.04.2020 21:43

21.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 21.04.2020 22:17

21.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 15.04.2020 14:10

15.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 12.04.2020 17:48

12.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Proracun geostatickih napona u tlu

08.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Newmark-ova metoda - zadatak

05.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Odgovori na pitanja studenata - Vježba br.6

31.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Vjezba br.7 - postavke zadataka

31.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Vježba br. 6 - postavke

29.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Postavke za vježbu br.6

28.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 18.03.2020 11:33

18.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 11.02.2020 15:46

11.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Grupe

10.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati ispita odrzanog 02.09.2019 - II termin

05.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati ispita odrzanog 26.08.2019 - I termin

30.08.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 22.06.2019

26.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 17.06.2019 12:17

17.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 13.06.2019 09:08

13.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma održanog 08.06.2019.god.

12.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Nova objava - 16.05.2019 08:30

16.05.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA

Raspored grupa za časove vježbi. Evidencija studenata koji ponovo slušaju predmet a imaju predat elaborat

07.02.2019