Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin popravnog ispita - 10.06.2019 23:04

10.06.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:18

13.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:22

13.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 12:48

13.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:31

17.04.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:38

17.04.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja I redovnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:43

27.03.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:45

27.03.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Nova objava - 20.02.2019 21:30 21.02.2019. god. nastave iz Ruskog jezika VI neće biti.

20.02.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

AVGUSTOVSKI POPRAVNI ROK

17.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Rezultati II kolokvijuma

14.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja II kolokvijuma

09.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Rezultati I kolokvijuma Ruski VI

26.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma Ruski VI

26.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

Termin održavanja I kolokvijuma - Ruski jezik VI

20.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-RUSKI JEZIK VI

07.03.2018