Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   13.10.2020
  Link za istrazivanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   12.10.2020
  Drugo predavanje - Zakljucivanje u anketnim istrazivanjima
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   05.10.2020
  Prvo predavanje - Istorija anketnih istrazivanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   28.12.2019
  Osmo predavanje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   12.11.2019
  Nedostajuci materijali
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   12.11.2019
  Vježbe i priprema za test
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   05.11.2019
  Materijali sa petih i šestih vježbi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   29.10.2019
  Materijali sa šestog predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   25.10.2019
  Materijali sa trećih i četvrtih vježbi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   24.10.2019
  Materijali sa petog predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   22.10.2019
  Materijali sa trećeg predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   15.10.2019
  Materijali sa drugog predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   08.10.2019
  Materijali sa drugih vježbi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   02.10.2019
  Materijali sa prvog predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE -   02.10.2019
  Materijali sa prvih vježbi