Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Link za istrazivanje

13.10.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Drugo predavanje - Zakljucivanje u anketnim istrazivanjima

12.10.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Prvo predavanje - Istorija anketnih istrazivanja

05.10.2020


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Osmo predavanje

28.12.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Nedostajuci materijali

12.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Vježbe i priprema za test

12.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa petih i šestih vježbi

05.11.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa šestog predavanja

29.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa trećih i četvrtih vježbi

25.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa petog predavanja

24.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa trećeg predavanja

22.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa drugog predavanja

15.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa drugih vježbi

08.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa prvog predavanja

02.10.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA S OSNOVAMA STATISTIKE

Materijali sa prvih vježbi

02.10.2019