Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-INTERMEDIJALNA SKULPTURA II -   14.05.2020
  Konsultacije putem Zoom-a 15.05.2020 u 18h
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-INTERMEDIJALNA SKULPTURA II -   06.05.2020
  Intermedijalna skulptura II; Konsultacije putem Zoom-a 07.05.2020 u 19h
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-INTERMEDIJALNA SKULPTURA II -   29.04.2020
  Zadaci postavljeni na platformi Moodle; Konsultacije putem Zoom-a 30.04.2020 u 11h
Fakultet likovnih umjetnosti-VAJARSTVO-INTERMEDIJALNA SKULPTURA II -   21.04.2020
  Intermedijalna skulptura II, Zoom za 23.04.2020 u 19h