PRAVNE NAUKE 2017 - UPRAVNO PRAVO

Popravni završnog ispita iz predmeta Upravno pravo, koji je trebao početi sjutra i trajati narednih dana, odlaže se do daljnjeg.

06.07.2020


PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - UPRAVNO PRAVO

REZULTATI PRVOG, ELEKTRONSKI SPROVEDENOG KOLOKVIJUMA NA PREDMETU UPRAVNO PRAVO

08.05.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - UPRAVNO PRAVO

REZULTATI PRVOG, ELEKTRONSKI SPROVEDENOG KOLOKVIJUMA NA PREDMETU UPRAVNO PRAVO

08.05.2020


PRAVNE NAUKE 2017 - UPRAVNO PRAVO

Informacije o načinu održavanja predavanja i nastavnog procesa u svijetlu novonastale, vanredne situacije u obrazovnom sistemu

25.03.2020


PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA -

Specijalistička praksa - rezultati

17.11.2019


PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA -

Specijalistička praksa - rezultati, uvid u radove

07.11.2019


PRAVNE NAUKE - SPECIJALISTIČKA PRAKSA -

Specijalistička praksa - Kolokvijum

30.10.2019


PRAVNE NAUKE - USTAVNO PROCESNO PRAVO

Korekcija termina predavanja za predmete na Specijalističkim studijama

17.10.2019


PRAVNE NAUKE - UPRAVNO SUDSKI POSTUPAK

Korekcija termina predavanja za predmete na Specijalističkim studijama

17.10.2019


PRAVNE NAUKE - POSTUPAK PRED OMBUDSMANOM

Korekcija termina predavanja za predmete na Specijalističkim studijama

17.10.2019


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Termini

19.08.2019


BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA - UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK

Pomjeranje predavanja iz predmeta Upravno pravo, studijski program Bezbjednost i kriminalistika

05.03.2019


BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA - POLICIJSKO PRAVO

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”

15.02.2019


BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA - UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK

Monografija Pravo zaštite podataka GDPR

18.01.2019


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Nova objava - 19.12.2018 08:47

19.12.2018


NOVINARSTVO -

Nova objava - 19.12.2018 08:49

19.12.2018


POLITIKOLOGIJA -

Nova objava - 19.12.2018 08:50

19.12.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Nova objava - 19.12.2018 08:51

19.12.2018


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Nova objava - 10.12.2018 13:42

10.12.2018


NOVINARSTVO -

Nova objava - 10.12.2018 13:44

10.12.2018


POLITIKOLOGIJA -

Nova objava - 10.12.2018 13:45

10.12.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Nova objava - 10.12.2018 13:45

10.12.2018


BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA - METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA - rez kolokvijuma

25.04.2018


PRAVNE NAUKE - UPRAVNO PRAVO

Upravno pravo - odlaganje nastave

28.03.2018


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Popravni ispit

19.02.2018


POLITIKOLOGIJA -

Popravni ispit

19.02.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Popravni ispit

19.02.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Rezultati domaćeg rada

07.02.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Termin prvog ispitnog roka

07.02.2018


POLITIKOLOGIJA -

Termin prvog ispitnog roka

07.02.2018


POLITIKOLOGIJA -

Rezultati domaćeg rada

07.02.2018


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Termin prvog ispitnog roka

07.02.2018


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Rezultati domaćeg rada

07.02.2018


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Praktična nastava iz Metodologija

29.01.2018


POLITIKOLOGIJA -

Praktična nastava iz Metodologija

29.01.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Praktična nastava iz Metodologija

29.01.2018


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Domaci rad iz Metodologije političkih nauka

23.01.2018


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Domaci rad iz Metodologije političkih nauka

23.01.2018


POLITIKOLOGIJA -

Domaci rad iz Metodologije političkih nauka

23.01.2018


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Rezultati popravnog testa

25.12.2017


POLITIKOLOGIJA -

Rezultati popravnog testa

25.12.2017


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Rezultati popravnog testa

25.12.2017


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Popravni test

18.12.2017


POLITIKOLOGIJA -

Popravni test

18.12.2017


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Popravni test

18.12.2017


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Novi termin popravnog ispita

12.12.2017


POLITIKOLOGIJA -

Novi termin popravnog ispita

12.12.2017


SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -

Novi termin popravnog ispita

12.12.2017


MEĐUNARODNI ODNOSI -

Rezultati testa

07.12.2017


POLITIKOLOGIJA -

Rezultati testa

07.12.2017


1 | 2