PRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017 - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

Krivično pravo (opšti dio) - Bijelo Polje - online predavanja

22.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

Krivično pravo (opšti dio)- Podgorica - obavjestenje

20.10.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

ECTS - KRIVIČNO PRAVO - OPSTI DIO

27.09.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO

Krivično pravo (opšti dio)-Podgorica - II septambarski ispitni rok

15.09.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično pravo (opšti dio)-Podgorica, Bijelo polje - septembarski ispitni rok

26.08.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo- Rezultati kolokvijuma

24.06.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (nastavne teme za 19.maj 2020.g.)

18.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (nastavne teme za 12.maj 2020.g.)

11.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (popravni kolokvijum)

05.05.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (nastavne teme za 28.april 2020.godine)

27.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (nastavne teme za 14.april 2020.g.)

13.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (nastavni sadržaj za 7.april 2020.)

06.04.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo - odlganje kolokvijuma

31.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo - ispitna pitanja

29.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo - nastavni materijal

24.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo (nastavne jedinice predviđene za obradu i analizu za 17.mart 2020.g):

17.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Krivično izvršno pravo - obavjestenje

02.03.2020


- PRAVNE NAUKE - - KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO

Nova objava - 11.02.2020 11:09

11.02.2020


KRIVIČNO PRAVO - Pravni lijekovi

Predavanja - obavjestenje

18.11.2019


KRIVIČNO PRAVO - Alternative kazni lišenja slobode

Predavanja - obavjestenje

18.11.2019


KRIVIČNO PRAVO - Diverzioni model postupanja i sporazum priznavanja

Predavanja - obavjestenje

18.11.2019


KRIVIČNO PRAVO - Osnovni problemi krivičnog i krivično procesnog pr

Predavanja - obavjestenje

18.11.2019