ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Druge laboratorijske vježbe

12.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Drugog kolokvijuma

12.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin lab. vježbe 3

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Drugog kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Druge lab. vježbe

20.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin lab. vježbe 1

18.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati K1

18.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Rezultati Prvog kolokvijuma

11.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Prvog kolokvijuma

02.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

NOVI Termin Prve laboratorijske vježbe

26.10.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Prvog kolokvijuma

23.10.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin pripreme lab. vježbi

18.10.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Reultati nakon prvog sept. roka

09.09.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Reultati nakon prvog sept. roka

03.09.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termini provjera znanja u septembarskom roku

22.07.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termini provjera znanja u septembarskom roku

22.07.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Konačni rezultati sa predlogom ocjena (nakon popravnog termina)

28.06.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Raspored grupa za teorijski dio ispita popravni rok

27.06.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termin Popravnog roka Završnog ispita

26.06.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Konačni rezultati sa predlogom ocjena (nakon popravnog termina)

21.06.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termin Popravnog Završnog ispita

17.06.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termin Završnog ispita

11.06.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termin Završnog ispita

03.06.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termin Popravnog kolokvijuma

27.05.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termin Popravnog kolokvijuma

27.05.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Popravnog kolokvijuma

24.05.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

NOVI Termin lab. vježbe

22.05.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termin Drugog kolokvijuma

08.05.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

NOVI termin nastave

08.05.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Posjeta NDC

07.05.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termin Drugog kolokvijuma

24.04.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

NOVI Termin Prvog kolokvijuma

27.03.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termin Prvog kolokvijuma

08.03.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Treće laboratorijske vježbe

12.12.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Grupe za teorijski dio ispita

19.06.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termini provjera znanja

10.05.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termini provjera znanja

10.05.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

07.05.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin nadoknade lab. vježbi

04.05.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

23.04.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

09.04.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

02.04.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

26.03.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

12.03.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

05.03.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

26.02.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

19.02.2018


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Vježbe

18.12.2017


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Zadaci za vježbu K2

06.12.2017


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Vježbe

04.12.2017


1 | 2