ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termini provjera znanja u septembarskom roku

10.08.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termini provjera znanja u septembarskom roku

10.08.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

23.07.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

20.07.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

20.07.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

18.07.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

09.07.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Rezultati nakon Popravnog kolokvijuma

30.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Pomjeranje termina provjere znanja

30.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II

Rezultati nakon Popravnog Prvog kolokvijuma

30.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati nakon Popravnog Prvog kolokvijuma

23.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Rezultati kolokvijuma sa predlogom ocjena

23.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Rezultati kolokvijuma

16.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II

Rezultati Prvog kolokvijuma

08.06.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Teme za seminarske radove

07.04.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Materijal za pripremu ispita

31.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

ON-LINE nastava

20.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

ON-LINE nastava

20.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

ON-LINE nastava

20.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

NOVI Termin Prvog kolokvijuma

13.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

NOVI Termin Prvog kolokvijuma

13.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II

Termin Prve laboratorijske vjezbe

07.03.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Teme za specijalističke radove

25.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Teme za specijalističke radove

25.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Konacni rezultati sa predlogom ocjena

09.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Konačni rezultati sa predlogom ocjena (nakon popravnog termina)

06.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Raspored grupa za teorijski dio ispita

05.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Raspored grupa za teorijski dio ispita popravni rok

05.02.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Popravnog završnog ispita

21.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Završnog ispita

09.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

03.01.2020


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Popravnog kolokvijuma

25.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati K2

20.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Popravnog kolokvijuma

20.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Treće laboratorijske vježbe

18.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Drugog kolokvijuma

12.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin lab. vježbe 3

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Drugog kolokvijuma

06.12.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Druge lab. vježbe

20.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin lab. vježbe 1

18.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati K1

18.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

Termin Prvog kolokvijuma

02.11.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA EES II

NOVI Termin Prve laboratorijske vježbe

26.10.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Prvog kolokvijuma

23.10.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin pripreme lab. vježbi

18.10.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Reultati nakon prvog sept. roka

09.09.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Reultati nakon prvog sept. roka

03.09.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - UPRAVLJANJE EES

Termini provjera znanja u septembarskom roku

22.07.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Termini provjera znanja u septembarskom roku

22.07.2019


ENERGETIKA I AUTOMATIKA - RELEJNA ZAŠTITA

Konačni rezultati sa predlogom ocjena (nakon popravnog termina)

28.06.2019


1 | 2