BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

15.02.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE

14.02.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT_RASPORED PO GRUPAMA

11.02.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 10.02.2021 00:05 Rezultati praktičnog ispita

10.02.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 10.02.2021 00:18 Rezultati praktičnog ispita

10.02.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

RASPORED STUDENATA_POPRAV ZAVRSNI ISPIT

10.02.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA POPRAVNI ZAVRSI DIO ISPITA

09.02.2021


EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA - KURS LABORATORIJSKIH TEHNIKA

Nova objava - 06.02.2021 20:58

06.02.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENA NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

28.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 27.01.2021 13:20 Popravni praktični - termin polaganja

27.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 27.01.2021 13:24 Popravni praktični - termin polaganja

27.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT_izmjena termina

27.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

RASPORED STUDENATA_ZAVRSNI ISPIT

26.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENA NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

23.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

ZAVRSNI ISPIT_RASPORED PO GRUPAMA

21.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 20.01.2021 23:20 Rezultati praktičnog ispita

20.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

II KOLOKVIJUM_REZULTATI

17.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA ZAVRSNI ISPIT

17.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

II KOLOKVIJUM_RASPORED

13.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 11.01.2021 19:41 Praktični ispit - termin polaganja

11.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA PRIJE ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

10.01.2021


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA II KOLOKVIJUM

09.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA ZAVRSNI ISPIT

09.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA

09.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.01.2021 23:29 Rezultati praktičnog ispita

08.01.2021


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 26.12.2020 15:25 Praktični ispit

26.12.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 24.12.2020 16:29 Obavještenje za vježbe

24.12.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

RASPORED STUDENATA_ II KOLOKVIJUM

23.12.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

II KOLOKVIJUM

16.12.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

TERMIN NASTAVE ZA 15. 12. 2020.

15.12.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 13.12.2020 11:06 Materijal za vježbu br.11.

13.12.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 09.12.2020 23:13 Obavještenje za vježbe

09.12.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 03.12.2020 21:01Obavještenje- Vježba br.10.

03.12.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 28.11.2020 22:15 Materijal za vježbu br.8 i 10.

28.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 26.11.2020 17:26 Obavjestenje - vježbe

26.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM - REZULTATI

22.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 20.11.2020 12:22 Materijal za vježbu br. 6 i 7.

20.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 19.11.2020 12:23Obavještenje - vježba br.7.

19.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

I kolokvijum_RASPORED PO GRUPAMA

18.11.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

ON-LINE NASTAVA 18. 11. 2020.

17.11.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 16.11.2020 12:16

16.11.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

REZULTATI PRVOG KOLOVIJUMA

15.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM

15.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 12.11.2020 12:06 Obavjestenje- vježbe

12.11.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM

10.11.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM

08.11.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.11.2020 16:28

08.11.2020


BIOLOGIJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 09.10.2020 16:34 Raspored -vježbe

09.10.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.10.2020 11:58 Novi raspored grupa za vjezbe

08.10.2020


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2020/21

26.09.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5