NAUTIKA - ENGLESKI JEZIK V

Nova objava - 25.03.2020 14:29

25.03.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

MATERIJAL OBJAVA 16.03.2020

16.03.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK III

ENGLESKI JEZIK III MATERIJAL 16.03.2020

16.03.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK IV

MATERIJAL ZA UČENJE

16.03.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

Odlaganje kolokvijuma

12.03.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK III

Odlaganje kolokvijuma

12.03.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK III

Termin kolokvijuma

10.03.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

Termin kolokvijuma

09.03.2020


BRODOMAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati ispita

06.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati

04.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

Rezultati

04.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati

04.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati, 30.12.2019.

31.12.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati

31.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

31.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

27.12.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati II kolokvijuma

23.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

Termin popravnog kolokvijuma

16.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

Rezultati II kolokvijuma

16.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati II kolokvijuma

16.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

II KOLOKVIJUM

29.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

II KOLOKVIJUM

29.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

II KOLOKVIJUM

29.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati I Kolokvijuma iz Engleskog jezika III

04.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati I Kolokvijuma iz Engleskog jezika II

04.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika IV

03.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK III

Zavrsni ispit iz Engleskog jezika III na Nautici i pomorskom saobracaju

27.05.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK III

REZULTATI

21.05.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK IV

REZULTATI

21.05.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

Engleski jezik I Rezultati

19.05.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Priprema za II kolokvijum

09.05.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK IV

II Kolokvijum

07.05.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK III

II Kolokvijum

07.05.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

II kolokvijum

06.05.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

pomorski rjecnik Pritchard

22.04.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika III

21.04.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika I

14.04.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

Nastava iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju, 1.4.2019.

30.03.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanje iz Engleskog jezika IV na Pomorskoj elektrotehnici, 18.2.2019.

10.02.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I

Predavanje iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju, 18.2.2019.

10.02.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnici

01.01.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju, 26.12.2018.

26.12.2018


BRODOMAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK V

Rezultati popravnog kolokvijuma i prijedlog ocjena iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu

26.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Prijedlog ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

23.12.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

 Kolokvijum II iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnici

16.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

 Kolokvijum II iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

10.12.2018


BRODOMAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK V

Test iz Engleskog jezika V na BRodomasisntvu 

07.12.2018


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

18.11.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

Kolokvijum I iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnic

07.11.2018


1 | 2