Obavještenja za predmete - Ekonomija


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 03.09.2019 22:28

03.09.2019


Ekonomija-Informatička ekonomija

Raspored ispita

29.08.2019


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Termini polaganja ispita - septembarski rok

27.08.2019


Ekonomija-Informatička ekonomija

Pomjeranje termina ispita

23.08.2019


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Prognozoranje ekonomskih procesa

Odbrana seminarskoh radova

07.03.2019


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 03.03.2019 21:49

03.03.2019


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Istraživanje marketinga

Rezultati ispita iz predmeta Istraživanje marketinga - 18.02.2019 11:43

18.02.2019


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Modeli vremenskih serija

Rezultati ispita iz predmeta Modeli vremenskih serija- 18.02.2019 11:46

18.02.2019


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Primijenjena ekonometrija

Rezultati ispita iz Primijenjene ekonometrije- 15.02.2019 14:17

15.02.2019


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Rezultati nakon popravnog ispita

11.02.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 11.02.2019 11:11

11.02.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 11.02.2019 11:14

11.02.2019


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Istraživanje marketinga

Termin popravnog završnog ispita - 11.02.2019 11:18

11.02.2019


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Prognozoranje ekonomskih procesa

Odbrana seminarskoh radova

11.02.2019


Ekonomija-Informatička ekonomija

Dodatni termin za ispit iz predmeta Informatička ekonomija kod prof.dr Vujice Lazovića je 09.03. u 10,00 sati u Sali 103.

08.02.2019


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Istraživanje marketinga

Obavještenje o završnom ispitu - 06.02.2019 16:15

06.02.2019


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Primijenjena ekonometrija

Obavještenje o terminu prezentacije radova - 06.02.2019 16:20

06.02.2019


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Modeli vremenskih serija

Obavještenje o terminu za prezentaciju radova - 06.02.2019 16:26

06.02.2019


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Popravni zavrsni ispit

04.02.2019


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Konačne ocjene

02.02.2019


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati popravnog dijela ispita održanog 1.2.2019. god.

01.02.2019


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada, održanog 28.01.2019. godine - 29.01.2019 11:17

29.01.2019


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Rezultati nakon zavrsnog ispita

28.01.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 28.01.2019 17:54

28.01.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Rezultati

24.01.2019


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Korporativne finansije, II kolokvijum - termini - 21.01.2019 10:52

21.01.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Termin ispita-dodatno obavještenje o izmjeni termina

19.01.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 19.01.2019 13:41

19.01.2019


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Ispit iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada (kod prof.dr Vesne Karadžić) će se održati 28.01. Sa početkom u 17,00 sati u sali 002, umjesto 25.01. Kako je bilo predviđeno rasporedom

15.01.2019


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Popravni ispit - termin

15.01.2019


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Zavrsni ispit

11.01.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 07.01.2019 09:24

07.01.2019


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

REZULTATI kolokvijuma

29.12.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Termin polaganja kolokvijuma

27.12.2018


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Rezultati pismenog dijela ispita

25.12.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 24.12.2018 15:19

24.12.2018


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Rezultati I kolokvijuma

22.12.2018


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Popravni kolokvijum

22.12.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Javne finansije

Termin predavanja

21.12.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Test i predavanja

21.12.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 18.12.2018 11:48

18.12.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

I kolokvijum iz Korporativnih finansija - 18.12.2018 21:37

18.12.2018


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

I kolokvijum

17.12.2018


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Obavjestenje o pismenom dijelu ispita

17.12.2018


Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Javne finansije

Raspored kolokvijuma

14.12.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 14.12.2018 17:12

14.12.2018


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Prognozoranje ekonomskih procesa

Konsultativni čas

12.12.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

MATERIJAL-PREDAVANJA

28.11.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati drugog dijela ispita i ukupni rezultati

24.11.2018


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Primijenjena ekonometrija

Obavještenje - 21.11.2018.10:05

21.11.2018


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Primijenjena ekonometrija

Obavještenje o početku nastave Nova objava - 19.11.2018 11:47

19.11.2018


Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija-Međunarodne finansije

Mentorski rad

19.11.2018


Ekonomija, smjer Međunarodna ekonomija-Evropska ekonomska politika

Mentorski rad

19.11.2018


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Plan rada - generacija 2018/19.

19.11.2018


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Informacije o predmetu

16.11.2018


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Modeli vremenskih serija

OBAVJEŠTENJE Nova objava - 16.11.2018 12:10

16.11.2018


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Matematički metodi i modeli

Obavještenje - 16.11.2018 12:19

16.11.2018


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Istraživanje marketinga

Obavještenje o nastavi - 14.11.2018 09:58

14.11.2018


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Obavjestenje o terminu predavanja za generaciju 2018/19.

12.11.2018


Ekonomija, smjer Makroekonomija-Makroekonomska analiza

Dogovorni cas, 16.11.2018.godine u 11h

05.11.2018


Ekonomija-Informatička ekonomija

Termin ispita

05.11.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Termin ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 26.10.2018 09:59

26.10.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog rada Nova objava - 26.10.2018 14:06

26.10.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 22.10.2018 12:20

22.10.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Termin za prvi dio ispita iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada Nova objava - 21.10.2018 11:17

21.10.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Materijali sa predavanja kod prof. Lj. Kašćelan - 20.10.2018 15:13

20.10.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 17.10.2018 20:47

17.10.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 17.09.2018 14:30

17.09.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Finansijska tržišta

Nova objava - 15.09.2018 13:00

15.09.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 14.09.2018 09:36

14.09.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Ispit iz KF- novi termin - 13.09.2018 18:37

13.09.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Finansijska tržišta

Nova objava - 07.09.2018 15:33

07.09.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Upravljačko racunovodstvo

03.09.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 03.09.2018 13:49

03.09.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 31.08.2018 23:40

31.08.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Nova objava - 29.08.2018 10:00

29.08.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 15.04.2018 15:48

15.04.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 04.04.2018 11:05

04.04.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 04.04.2018 11:06

04.04.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 31.03.2018 17:03

31.03.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 31.03.2018 17:06

31.03.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 21.03.2018 12:19

21.03.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 21.03.2018 12:28

21.03.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 28.02.2018 15:19

28.02.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 24.02.2018 17:37

24.02.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 24.02.2018 17:39

24.02.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 21.02.2018 12:51

21.02.2018


Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama

Nova objava - 18.02.2018 19:29

18.02.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Konacni rezultati ispita iz KF 2017/18 - 13.02.2018 13:02

13.02.2018


Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama

Nova objava - 13.02.2018 14:29

13.02.2018


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Prognozoranje ekonomskih procesa

Odbrana senminarskih radova

12.02.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 09.02.2018 21:44

09.02.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Konacni rezultati II kolokvijuma iz KF - 07.02.2018 16:31

07.02.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 07.02.2018 21:57

07.02.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Rezultati II kolokvijuma iz KF - 06.02.2018 10:31

06.02.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Dodatni termin zavrsnog ispita

06.02.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Ukupni rezultati u popravnom roku - 01.02.2018 09:17

01.02.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Revizija

Nova objava - 01.02.2018 13:53

01.02.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati popravnog ispita iz prvog dijela Metodologije naucnoistrazivackog rada - 29.01.2018 17:18

29.01.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Termin popravnog zavrsnog ispita

28.01.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Konacni rezultati popravnog I kolokvijuma iz Korporativnih finansija

26.01.2018


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati popravnog ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 25.01.2018 13:49

25.01.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz KF - 22.01.2018 22:13

22.01.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 21.01.2018 17:08

21.01.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 21.01.2018 17:10

21.01.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Finansijska tržišta

Nova objava - 20.01.2018 19:39

20.01.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Rezultati i termin završnog

16.01.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 16.01.2018 14:57

16.01.2018


Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama

Nova objava - 15.01.2018 11:29

15.01.2018


Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama

Nova objava - 15.01.2018 19:35

15.01.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 12.01.2018 14:45

12.01.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 12.01.2018 14:46

12.01.2018


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 10.01.2018 20:26

10.01.2018


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 10.01.2018 20:30

10.01.2018


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Popravni kolokvijum-termin

29.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Novi termini polaganja Korporativnih finansija u 2018. godini - 29.12.2017 13:45

29.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Rezultati I kolokvijuma iz KF - 28.12.2017 10:09

28.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Korigovani rezultati iz KF - 28.12.2017 17:11

28.12.2017


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Rezultati pismenog dijela ispita

26.12.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Termin popravnog ispita iz Metodologije naučnoistraživačkog radaNova objava - 26.12.2017 11:01

26.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 26.12.2017 13:35

26.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 26.12.2017 13:38

26.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 26.12.2017 19:23

26.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 26.12.2017 19:24

26.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 26.12.2017 19:26

26.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 26.12.2017 19:27

26.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 26.12.2017 19:29

26.12.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Rezultati kolokvijuma

25.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 25.12.2017 22:21

25.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 25.12.2017 22:25

25.12.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 24.12.2017 18:55

24.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 24.12.2017 21:38

24.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 24.12.2017 21:40

24.12.2017


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Obavjestenje o pismenom dijelu ispita

22.12.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Termin kolokvijuma

18.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 13.12.2017 14:10

13.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 13.12.2017 14:12

13.12.2017


Ekonomija,smjer Menadžment biznisa-Menadžment promjenama

Nova objava - 13.12.2017 15:19

13.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Termini polaganja ispita iz Korporativnih finansija - 12.12.2017 11:19

12.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 11.12.2017 16:03

11.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 11.12.2017 16:05

11.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 05.12.2017 14:49

05.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 05.12.2017 14:53

05.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 01.12.2017 00:00

01.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 01.12.2017 00:03

01.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 01.12.2017 00:05

01.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 01.12.2017 00:10

01.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 01.12.2017 00:18

01.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Korporativne finansije - informativni satanak - 01.12.2017 11:21

01.12.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 01.12.2017 14:51

01.12.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 01.12.2017 14:54

01.12.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Termin predavanja

01.12.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Korporativne finansije

Nova objava - 30.11.2017 11:55

30.11.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 30.11.2017 23:56

30.11.2017


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Istraživanje marketinga

ISTRAŽIVANJE MARKETINGA - OBAVJEŠTENJE Nova objava - 28.11.2017 13:28

28.11.2017


Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija-Modeli vremenskih serija

KVANTITATIVNA EKONOMIJA - OBAVJEŠTENJE Nova objava - 28.11.2017 13:39

28.11.2017


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Plan rada - generacija 2017/18

27.11.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Termin predavanja 24.11.2017.

24.11.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 24.11.2017 13:43

24.11.2017


Ekonomija, smjer Bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 24.11.2017 13:48

24.11.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati dijela ispita kod prof. Ljiljane Kašćelan - 22.11.2017 12:04

22.11.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Ukupni rezultati- 22.11.2017 21:21

22.11.2017


Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Brend menadžment

Obavjestenje o terminu predavanja

20.11.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Nova objava - 16.11.2017 17:55

16.11.2017


Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Upravljačko računovodstvo

Materijal za predavanja

15.11.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Rezultati ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog radaNova objava - 13.11.2017 14:26

13.11.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Primjeri prijava - 28.10.2017 15:14

28.10.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Obrazac za prijavu - 27.10.2017 21:59

27.10.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Termin za prvi dio ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog rada - 23.10.2017 11:44

23.10.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Rezultati ispita

19.09.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Korigovani rezultati ispita iz Korporativnih finansija, odrzanog 12.09.2017. godine - 14.09.2017 15:28

14.09.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Korporativne finansije

Rezultati ispita odrzanog 12.09.2017- 12.09.2017 14:31

12.09.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Nova objava - 12.09.2017 20:35

12.09.2017


Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment

Termin polaganja ispita

07.09.2017


Ekonomija-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Termin za dio ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 04.09.2017 17:22

04.09.2017