Obavještenja za predmete - Elektronika telekomunikacije i računari


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Stimulus za ispit

17.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Rezultati ispita i termin odbrane seminarskih radova

12.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin prezentacije Android aplikacija

10.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

04.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Termin ispita i odbrane seminarskih radova

04.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Termin završnog ispita

02.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati drugog kolokvijuma

29.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin odbrane seminarskog rada

28.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (23.05.2019.)

28.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Termini polaganja Završnog ispita i Popravnog završnog ispita.

27.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termini održavanja Završnog ispita i popravnog završnog ispita

27.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin popravke kolokvijuma

24.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Termin prezentacije seminarskih radova

20.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Materijal za radionicu iz Web programiranja

16.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija saobraćajnog semafora (programiranje Flash PROM-a)

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 10

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Seminar iz Web programiranja

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin drugog kolokvijuma

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Vježbe iz Androida

08.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 10

07.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Tekstualni fajl za drugi kolokvijum

06.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja popravnog kolokvijuma

27.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati nakon polaganja popravnog kolokvijuma

27.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Teme seminarskih radova

26.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

25.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin drugog kolokvijuma

23.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin vježbi iz Androida

22.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

21.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

21.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Termin popravnog kolokvijuma

19.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (15.04.2019.)

19.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog brojača (programiranje Flash PROM-a)

18.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 9

18.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Konsulatcije

16.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 9

16.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Priprema za drugi kolokvijum

15.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: realizacija binarnog komparatora

11.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 8

11.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja kolokvijuma

11.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati polaganja kolokvijuma

11.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Rezultati nakon kolokvijuma

08.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin vježbi za 15. april

08.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Termin kolokvijuma

04.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 8

02.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati nakon prvog kolokvijuma

01.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Termin održavanja kolokvijuma

29.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin održavanja kolokvijuma

29.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Realizacija kola za detekciju binarnih tetrada koje imaju dvije ili više jedinica

28.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 7

28.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 7

26.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Architecture Wizard i PACE Lab (PlanAhead)

21.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 6

21.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin prvog kolokvijuma

21.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Konsultacije

20.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 6

19.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Konsulatcije

19.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Računske vježbe pred kolokvijum

18.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Priprema za prvi kolokvijum

18.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin kolokvijuma

16.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Laboratorijska vježba: Tok dizajna u Xilinx razvojnom okruženju

14.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 5

14.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe - Nivo aplikacije (2019)

14.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe - Nivo transporta

14.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Spartan-3E Starter Kit Board User Guide

13.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. 3: Mrežno programiranje u Python-u (Uvod)

13.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 5

12.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Ažurirane prezentacije sa predavanja

11.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 4

07.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 4

07.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Plan rada

06.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 3

01.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 3

28.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. 2 - Python programiranje (II dio)

28.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 2

21.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Uputstvo za Xilinx-ov ISim simulator

21.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Vježbe 2

21.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab1 - Osnove programiranja u Python-u

18.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Uputstvo za mikrokontrolersku razvojnu ploču

17.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Predavanja 1

14.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Predlog ocjena

13.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

Domaći zadaci

12.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje digitalnih sistema

ECTS katalog

12.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Termin nastave

12.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati popravnog završnog ispita

11.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Bodovno stanje sa prijedlogom ocjena

11.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Prvi termin nastave

10.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Prezentacije sa predavanja

08.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Rezultati popravnog ispita iz Projektovanja VLSI kola (07.02.2019.)

08.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja Popravnog završnog ispita i predlog ocjena

07.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Predlog ocjena

06.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Pregled ostvarenih poena

06.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Rezultati nakon popravnog roka

05.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

02.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

02.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Rezultati ispita iz Projektovanja VLSI kola (28.01.2019.)

01.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Rezultati nakon popravnog završnog.

31.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

KRAJNJI termin predaje seminarskih radova

29.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin popravnog završnog ispita

27.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Termin ispita iz Projektovanja VLSI kola (28.01.2019.)

25.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati završnog ispita

25.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja završnog ispita iz Telekomunikacionih mreža

24.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike

Rezultati nakon trećeg popravnog termina

24.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin završnog ispita

24.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Trenutno bodovno stanje

24.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Rezultati

22.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin popravnih kolokvijuma

21.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Seminarski radovi

21.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike

Rezultati nakon drugog popravnog termina

18.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Termin ispita

17.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin popravnih kolokvijuma

11.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Termini predaje seminarskih radova

10.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin završnog ispita

10.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Pregled poena nakon drugog kolokvijuma

08.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Pregled poena nakon drugog kolokvijuma

08.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Odbrana seminarskih radova

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Odbrana seminarskih radova

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termini polaganja završnog i popravnog završnog ispita u januarskom roku

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termini polaganja završnog i popravnog završnog ispita u januarskom roku

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola (26.12.2018.)

28.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike

Drugi i treći popravni termin (januar)

27.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin popravnog kolokvijuma

26.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin drugog kolokvijuma

26.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati II kolokvijuma

26.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termin popravnog kolokvijuma

13.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin II kolokvijuma

13.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Osma laboratorijska vježba

12.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

WiFi na Arduino Uno

12.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Sedma laboratorijska vježba

10.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Optičke komunikacije

Rezultati kolokvijuma

07.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati prvog kolokvijuma

06.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Fajlovi za zadatak

03.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin II kolokvijuma

01.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Normalizacija baza podataka - II termin nastave

01.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Analogni joystick i detektor zvuka

29.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Obavještenje u vezi domaćeg zadatka i seminarskog rada

29.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Šesta laboratorijska vježba

28.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike

Prvi popravni termin (decembar)

27.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Optičke komunikacije

Termin kolokvijuma

27.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati I kolokvijuma

26.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Peta laboratorijska vježba

26.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja kolokvijuma

23.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Rezultati kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola (14.11.2018.)

21.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Ostvareni rezultati nakon kolokvijuma

20.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Rezultati prvog kolokvijuma

18.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin prvog kolokvijuma

15.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Obavještenje u vezi nastave

15.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Četvrta laboratorijska vježba

14.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Termin kolokvijuma

11.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal sa vježbi

11.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Vježbe 7

09.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Vježbe 2

09.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin I kolokvijuma iz Fizičko-tehničkih mjerenja

06.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Bodovno stanje

06.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin prvog kolokvijuma

27.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Treća laboratorijska vježba

24.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Prva laboratorijska vježba

23.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Druga laboratorijska vježba

23.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Fajlovi

22.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike

Rezultati testova za studijsku godinu 2018/2019

09.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Raspored odbrane seminarskih radova

04.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Postavke zadataka sa vježbi

03.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Optičke komunikacije

Promjena sale

02.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

ECTS katalog za 2018/2019

20.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike

Plan za prvi termin nastave u školskoj 2018/2019

18.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku

13.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku

13.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

09.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja ispita u prvom septembarskom roku

09.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja ispita u prvom septembarskom

30.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termini popravnih kolokvijuma

28.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termini popravnih kolokvijuma

28.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin ispita u septembarskim rokovima

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Termin polaganja u septembarskom roku

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termini polaganja u septembarskom roku

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termini ispita u septembarskim rokovima

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

05.07.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Termin popravnog ispita

28.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Rezultati ispita sa prijedlozima ocjena i termin popravnog ispita

24.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

21.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati nakon polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

21.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Pregled ostvarenih rezultata sa predlogom ocjena

18.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Materijal za pripremu ispita

18.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Termin ispita

18.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Prezentacije seminarskih radova

11.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati nakon polaganja završnog ispita i predlog ocjena

11.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (31.05.2018.)

08.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Prezentacije seminarskih radova

07.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati nakon polaganja završnog ispita i predlog ocjena

05.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Prezentacije seminarskih radova

02.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe 9 i 10

01.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (24.05.2018.)

25.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Termini održavanja završnih ispita u junskom roku

23.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termini održavanja završnog ispita u junskom roku

23.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

22.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati drugog kolokvijuma

22.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa jedanaestog termina predavanja

15.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin drugog kolokvijuma

10.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal za test iz genetičkih algoritama

09.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Rezultati ponovljenog kolokvijuma

07.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijali sa vježbi nakon prvog kolokvijuma

05.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

04.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

04.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Ponovljeni kolokvijum

26.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Termin popravnog kolokvijuma

23.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Termin popravnog kolokvijuma

23.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Sesto predavanje

23.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Materijal za Android

20.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijali za 11. i 12. termin predavanja

18.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Digitalni telekomunikacioni sistemi

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Materijal za 9. i 10. termin

15.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa deveteog i desetog termina predavanja

13.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (05.04.2018.)

12.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Digitalni telekomunikacioni sistemi

Termin kolokvijuma

11.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa osmog termina predavanja

04.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe 7

02.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Rezultati kolokvijuma

01.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Rezultati polaganja kolokvijuma

01.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa sedmog termina predavanja

28.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Peto predavanje

23.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. 3

22.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe 6

19.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Postavka domaćeg zadatka

19.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijali sa dosadašnjih vježbi

19.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin prvog kolokvijuma

17.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Četvrto predavanje

16.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Računske vježbe 2

15.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa petog termina predavanja

14.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe 5

12.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Materijal za šesti i sedmi termin

11.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za peto i šesto predavanje

11.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Trece predavanje

09.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab. vježba 2

08.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa četvrtog termina predavanja

07.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Materijal za 4. i 5. termin predavanja

04.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za 4. predavanje

04.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa trećeg termina predavanja

02.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Plan rada za 2017/18

02.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Drugo predavanje

01.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Računske vježbe 1 (2019)

01.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe 3

26.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa drugog termina predavanja

23.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Materijal za vježbe

21.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe 2

19.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Materijal za drugi i treći termin

18.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za drugo i treće predavanje

18.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Materijal za prvo predavanje

16.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

Lab vježbe 1

15.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Mikrotalasna tehnika-Propagacija u mobilnim radiokomunikacijama

Nova objava - 15.02.2018 13:28

15.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Materijal sa prvog termina predavanja

14.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Razduživanje knjiga iz DOS-a

14.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Vježbe 1

12.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Rezultati sa prijedlogom ocjena

09.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Rezultati nakon pregleda seminarskih radova

09.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

Materijal za prvo predavanje

08.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

07.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati popravnog završnog ispita

06.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Računarske mreže (r)

ECTS katalog za školsku 2017/2018

05.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Računarske mreže (t)

ECTS katalog za školsku 2017/2018

05.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

01.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Rezultati popravnog ispita iz Projektovanja VLSI kola (31.01.2018.)

01.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Rezultati na dan 2018-01-31

31.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Termin popravnog ispita

28.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Komunikacioni interfejsi - 4

25.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Modemi

25.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati popravnih kolokvijuma

25.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

24.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Rezultati ispita iz Projektovanja VLSI kola (19.01.2018.)

24.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Termini za predaju seminarskih radova

22.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin popravnog završnog ispita

22.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati završnog ispita

22.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

20.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Materijali sa vježbi

20.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin završnog ispita

20.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

16.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Termin ispita iz Projektovanja VLSI kola

16.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Termin zavrsnog ispita

16.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Završni ispit

12.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Vježbe

11.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Vježbe

11.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termini Završnog i Popravnog završnog ispita

03.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termini Završnog i Popravnog završnog ispita

03.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Odbrana seminarskih radova

01.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Odbana seminarskih radova

01.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Rezultati drugog kolokvijuma

24.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za 13. i 14. termin predavanja

21.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati testa i drugog kolokvijuma

21.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

19.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za 13. termin predavanja

17.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za 13. i 14. termin

17.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

14.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Termin popravnog kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola

14.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za 12. termin predavanja

13.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Predrok za predaju seminarskih radova

12.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za 12. termin

10.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin drugog kolokvijuma

08.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Komunikacioni interfejsi

07.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Logički dizajn baza podataka korišćenjem normalizacije

06.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za 11. termin

05.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Bodovno stanje nakon odbrane seminarskih radova

05.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Nastava iz Baza podataka

05.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za 9. i 10. termin predavanja

30.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

29.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja kolokvijuma

29.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin testa

29.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Rezultati prvog kolokvijuma

24.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati prvog kolokvijuma

24.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Projektovanje VLSI kola

Rezultati kolokvijuma iz Projektovanja VLSI kola (15.11.2017.)

23.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin I kolokvijuma

20.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja prvog kolokvijuma

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za 9. i 10. termin

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Optički senzori.

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Optički senzori - vježbe

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Vježbe 6 i 7

15.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Optičke komunikacije

Rezultati prvog kolokvijuma iz optičkih komunikacija

14.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin prvog kolokvijuma

11.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Termin prvog kolokvijuma

10.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Remote control

09.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Obavještenje

07.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Vježbe 5

05.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za 7. i 8. termin

05.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Servo motor

02.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Obavještenje

02.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za peto predavanje

29.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Vjezbe 4 i 5

29.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Koračni motori

26.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Koracni motori - vježbe

26.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Baze podataka

Termin prvog kolokvijuma

26.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za peto i šesto predavanje

23.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za četvrto predavanje

21.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Vjezbe 1 i 2

20.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Vježbe 3

20.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Vježbe 3

20.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Ulazni i izlazni analogni portovi

19.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za treće i četvrto predavanje

18.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Azurirani raspored izlaganja seminarskih radova

17.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za treće predavanja

15.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Ulazni digitalni portovi - vježbe

12.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Predavanje: Uvod.

05.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za drugo predavanje

04.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Raspored izlaganja seminarskih radova

03.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Vježbe 1 i 2

02.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za drugo predavanje

30.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Materijal za prvo predavanje

26.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Teme za seminarske radove

25.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

ECTS katalog

22.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Materijal za prvo predavanje

22.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Pregled rezultata nakon septembarskog ispitnog roka

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Rezultati septembarskog ispitnog roka

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

Rezultati ispita u septembarskom roku - korekcija

15.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Nova objava - 15.09.2017 14:44

15.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Rezultati ispita iz Fizičko-tehnićkih mjerenja u septembarskom ispitnom roku

15.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Termin polaganja u septembarskom roku

12.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termini popravnih kolokvijuma i predaje seminarskog rada u septembarskom roku

01.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Termin popravnih kolokvijuma u septembarskom roku

01.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Fizičko-tehnička mjerenja

Termin septembarskog ispitnog roka iz Fizičko-tehničkih mjerenja - 31.08.2017 08:35

31.08.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Digitalna obrada slike

Materijal sa predavanja

28.08.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Multimedijalni sistemi (er)

MULTIMEDIJALNI SISTEMI - Termin polaganja u septembarskom roku

25.08.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku

09.08.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku

09.08.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Ekspertni sistemi

Konačni rezultati

02.07.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Elektronski mjerni instrumenti

Rezultati popravnog završnog ispita

28.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Informacioni sistemi

Rezultati zavrsnog ispita sa prijedlogom ocjena

18.06.2017