Obavještenja za predmete - BILJNA PROIZVODNJA


BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   11.12.2023
  Zadaci za završni ispit
BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA   10.12.2023
  Drugi domaći iz organske hemije, studenti ponovci
BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE   10.12.2023
  Termini drugog i popravnog drugog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA   09.12.2023
  Rezultati II kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   09.12.2023
  Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   07.12.2023
  Sistematika cvjetnica I dio
BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM   07.12.2023
  Rezultati kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   06.12.2023
  Odlaganje nastave 13. decembra
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   06.12.2023
  Polaganje drugog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM   06.12.2023
  Predavanja
BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE   05.12.2023
  Termini predaje seminarskog rada
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   05.12.2023
  Predavanja i vježbe 6. decembar
BILJNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   05.12.2023
  Obavještenje - popravni kolokvijum (ažurirano)
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   04.12.2023
  Materijali na ovonedeljnu vježbu
BILJNA PROIZVODNJA - AGROMETEOROLOGIJA   03.12.2023
  Rezultati I kolokvijuma - popravni
BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA   30.11.2023
  Termini za II kolokvijum
BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM   30.11.2023
  Vježbe 1.12.2023.g.
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   29.11.2023
  REZULTATI POPRAVNOG I KOLOKVIJUMA
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   28.11.2023
  Test prepoznavanja
BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   27.11.2023
  Poeni osvojeni do 27.11.2023.
BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA   26.11.2023
  Domaci iz organske hemije za studente ponovce
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   25.11.2023
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE   24.11.2023
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   24.11.2023
  Popravni I kolokvijum
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   23.11.2023
  Vježbe_27.11.2023.
BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   23.11.2023
  Popravni I kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   21.11.2023
  Materijali za ovonedeljnu vježbu i mjesto uvida u radove
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   21.11.2023
  Pomjeranje satnice popravnog prvog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   19.11.2023
  REZULTATI I KOLOKVIJUMA
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   16.11.2023
  Podjela po grupama
BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM   16.11.2023
  Predavanja
BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   15.11.2023
  Obavještenje za vježbe iz Agrohemije
BILJNA PROIZVODNJA - AGROMETEOROLOGIJA   14.11.2023
  Rezultati I kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   13.11.2023
  Rezultati prvog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   13.11.2023
  Rezultati I kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   13.11.2023
  Satnica polaganja testa iz Botanike u srijedu 15.11.2023.godine
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   13.11.2023
  Satnica polaganja kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   11.11.2023
  Rezultati kolokvijuma( biljna i animalna proizvodnja)
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   10.11.2023
  I Kolokvijum
BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE   09.11.2023
  Rezultati prvog kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   07.11.2023
  Kolokvijum (biljna i animalna proizvodnja)
BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA   02.11.2023
  Rezultati I kolokvijuma (popravnog)
BILJNA PROIZVODNJA - TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA   01.11.2023
  Rezultati I kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE   01.11.2023
  Rezultati I kolokvijuma
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   01.11.2023
  Predavanje o razmnožavanju biljaka
BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA   31.10.2023
  I kolokvijum (popravni)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 54