Metalurško-tehnološki fakultet

Oprema


IdSlika/Ident.broj/Naziv/Proizvođač/ModelEdit Jedinica Kom God.proiz. God.nab/Izvor sredstava/Nab.vrij. Lokacija/Zadužen/Kontakt Karakteristike/Namjena Napomena
152   UV-VIS spektrofotometar BUCK scientific
105
Centar za materijale i tehnologiju 1

Laboratorija za instrumentalne metode
Vukanović Snežana