Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti ce moći: - Prepoznati teorije ekonomskih integracija, efekte integracija, kao i raspodjelu efekata između zemalja članica i trećih zemalja. - Ispitati značajne događaje iz istorije evropskih integracija, EU institucija i procesa donošenja odluka. - Objasniti ekonomski i socio-politički aspekt integracija. - Razumjeti političku i institucionalnu strukturu glavnih EU politika. - Razviti analitičke sposobnosti koje će im pomoći da teorijsko stečeno znanje primjene u praksi i analizi savremenih izazova evropskih integracija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA JAĆIMOVIĆ2x1
1S

Nastava u ljetnjem semestru 20/21

Nastava u ljetnjem semestru 20/21

prezentacije

Vježbe iz MFT od 27.04 održaće se 14.05