HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I TERMINSKA TRŽIŠTA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA POPOVIĆ