PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJICA LAZOVIĆ

Popravni ispit iz predmeta Projektovanje Informacionih Sistema održaće se 7. jula u 11:30h u sali 103.

Ispit iz predmeta Projektovanje informacionih sistema će se održati u srijedu, 30. juna u 11:30h u sali 103.

Raspored ispita

Raspored ispita

Raspored ispita

Rezultati seminarskog rada i projekta