MEĐUNARODNA FINANSIJSKA TRŽISTA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti ce moći: -Prepoznati značaj, razvoj finansijskih centara na međunarodnom tržištu kapitala. -Ispitati vezu imeđu razvoja finansijskih tržišta i zemalja u razvoju i nastanka kriza. -Objasniti funkcionisanje međunarodnog tržišta obveznica i Eurodolaskog tržišta. -Identifikovati i diskustovati o glavnim instrumentima i institucijama deviznog tržišta -Razumjeti motive nastanka, karakter i savremene probleme Eurozone. -Razviti sposobnosti ka istraživanju, prezentiranju, pisanju, analizi slučaja, što će pomoći studentima da teorijsko stečeno znanje primjene u praksi i analizi različih problema vezanih za međunarodna finansijska tržišta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA JAĆIMOVIĆ2x1
4B+4S+5P
2x1
4B+4S+5P