EKONOMSKA FILOZOFIJA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJICA LAZOVIĆ