GLOBALIZACIJA SVJETSKE PRIVREDE


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti ce moći: -Prepoznati uzroke nastanka globalizacije, efekte i nosioce globalizacije/antiglobalizacije. -Istražiti i analizirati efekte međunarodnih organizacija, TNC, regionalnih i država na sami proces. -Ispitati prednosti i nedostatke globalizacije, posebno kada se radi o zemljama u razvoju. - Razumjeti karakter ekonomskih, socio-političkih veza EU i sa ostalim regionima svjeta. - Razviti sposobnosti ka istraživanju, prezentiranju, pisanju i radu u konfliktinim situacijama, što će pomoći studentima da teorijsko stečeno znanje, primjene u praksi i analizi različih problema iz globalne ekonomije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA JAĆIMOVIĆ
SUNČICA ROGIĆ

Nastava u ljetnjem semestru 2021/22

Nastava u ljetnjem semestru 20/21

Nastava u ljetnjem semstru 20/

Rezultati aktivnosti sa vježbi

Obavještenje za časove vježbi

nastava maj