Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJICA LAZOVIĆ