POLITIČKI MARKETNIG


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će pokazati sposobnosti da: Predstavi razvoj političkog marketinga, njegove vrste, funkcije i tehnike. Planira i organizuje promotivne strategije stranaka i kandidata. Istraži determinante izbornog ponašanja i političkog tržišta. Identifikuje različite izvore finansiranja političkih kampanja. Izvrši evaluacju provedene kampanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽO MIHAILOVIĆ2x1
1S