Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će pokazati sposobnosti da:  Definiše i praktično primijeni Marketing filozofiju u preduzeću.  Analizira i istraži kako nabavno tako i prodajno tržište.  Predvidi prodaju preduzeća i grane u kojoj to preduzeće posluje.  Kreira adekvatan marketing miks sa kojim će nastupiti na domaćem i inostranom tržištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
3S+64P
BOBAN MELOVIĆ4x1
3S+64P

Obavještenje o nastavi

Rezultati nakon završnog ispita

Covid rok – polaganje ispita

Rezultati - Septembar - drugi termin