MARKETING


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će pokazati sposobnosti da:  Definiše i praktično primijeni Marketing filozofiju u preduzeću.  Analizira i istraži kako nabavno tako i prodajno tržište.  Predvidi prodaju preduzeća i grane u kojoj to preduzeće posluje.  Kreira adekvatan marketing miks sa kojim će nastupiti na domaćem i inostranom tržištu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
2B+48S+204P
BOŽO MIHAILOVIĆ4x1
2B+48S+204P