STRANI JEZIK - IZBORNI


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR BOŽOVIĆ2x1
5S+1P