Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije poruke diskursa na teme s kojima se često susreće (porodica, zanimanja, slobodno vrijeme, običaji), kao i osnovne poruke složenijih tekstova i slušnih zapisa na različite konkretne i apstraktne teme (umjetnost, putovanja, turizam, nauka, vremenske prilike, muzika) na engleskom jeziku, - usmeno se izražava o poznatim temama relativno tečno, koristeći jednostavne strukture, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme na engleskom jeziku, - analizira pisani ili izgovoreni tekst, prepoznaje i klasifikuje ključne ideje u tekstu i vezuje ih za određene pojmove, - opisuje događaje, iskustva, planove, daje kratka objašnjenja i argumente na engleskom jeziku, - vlada gramatikom engleskog jezika na nižem srednjem nivou, - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene na engleskom jeziku, - bude svjestan povezanosti stranog jezika i kulture, i poznaje neke običaje u zemljama engleskog govornog područja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA MILANOVIĆ2x1
1P
2x1
1P

Nova objava - 15.06.2021 23:11

Nova objava - 25.06.2019 00:10 Rezultati završnog ispita

Nova objava - 14.06.2019 18:02 Termin zavrsnog ispita

Nova objava - 21.05.2019 11:30 rezultati popravni I kolokvijum

Nova objava - 17.04.2019 20:27 Termin za polaganje I kolokvijuma

Materijal za čas