RUSKI JEZIK (IV STEPEN)


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ2x1
2S+1P
2x1
2S+1P